Monthly Archives: May 2017

Tài khoản Google Drive Unlimited – Lưu trữ không giới hạn

banner-Google-Drive-Unlimited-2

Dịch vụ cung cấp tài khoản Google Drive Unlimited là dịch vụ “lưu trữ đám mây” (Cloud Storage) từ Googe, đáp ứng mục đích lưu trữ và chia sẻ file có dung lượng lớn không bị giới hạn dung lượng lưu trữ và băng thông upload, download. Để các bạn hiểu thêm thì Google Drive Unlimited thuộc chương trình Google ...

Read More »